Tıbbi Terimler

TIBBİ TERİMLER

Ependimom
Beyin ve omuriliğin boşluklarındaki hücrelerden gelişen tümördür.

Gamma bıçağı
Çok iyi odaklanmış bir radyasyon tedavisi biçimidir.

Gen
Genetik bilginin kişisel parçasıdır. Kromozomlar üzerinde ipe dizilmiş bezelye benzeri sıralanırlar. Her bir birey her kromozomdan iki kopya taşır, bir kopya anneden bir kopya ise babadan alınandır. Böylece her bir gen de iki kopya olarak bulunur.

Kanser
Vücuttaki hücrelerin büyümelerinin kontrolünün bozulması sonucunda oluşur. Vücudun diğer bölümlerine sıçrayarak yayılabilir ve tamamen tedavi edilemez ise ölüme yol açar.

Katarakt
Göz lensinin geçirgenliğini kaybetmesidir. Eğer tedavi edilmezse dışarıdan göze ışık girmesi engellenir ve görme kaybı ile sonuçlanır.

Kromozom
Vücut hücrelerinde genetik bilgiyi taşır.   Bir birey anne ve babasının her birinden   22 tane cinsiyet kromozomu olmayan     kromozom, ve 1 tane de cinsiyet       kromozomu alarak her bir hücresinde     23    çift, toplam 46 kromozom taşır. Vücudun gelişmesi her bir hücre oluşurken 46 kromozomun kendini ikiye katlaması ve yeni yavru hücrelerde yine 46 kromozom oluşması ile olur.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG, Manyetik Rezonans İnceleme, MRI)
Vücudun iç yapısının görüntülenmesidir. Dokuların manyetik alana maruz bırakılması ve onların vereceği cevabın ölçümü ile yapılır. MRI vücut anatomisinin ayrıntılı resimlerini ortaya koyar ve özellikle de beynin görüntülenmesinde yararlıdır. MRI görüntülediği bölgenin işlevi hakkında bilgi vermez.

Meningiom
Beyin ve omuriliğin koruyucu tabakasında bulunan hücrelerden gelişen tümörlerdir.

Odyometri
Bir kişinin işitme fonksiyonunu ölçmek amacıyla uygulanan, özel odalarda bu bireylere çesitli seslerin dinletilmesi seklinde yapılan testlerdir.

Otozomal dominant
Cinsiyete bağı olmaksızın özelliklerin ya da hastalığın anne babadan çocuklarının yarısına geçirildigi kalıtım şekline verilen isimdir. Otozomal terimi hastalığın cinsiyete bağlı olmadığını belirtir. Dominant (baskın) ise hastalıktan sorumlu olan genin yalnızca bir kopyasının (normalde her bireyde bir gen için biri anneden diğeri babadan olmak üzere iki kopya bulunur) hastalığıi oluşturmak için yeterli olduğunu belirtir.

Radyasyon Tedavisi
Tümör hücrelerinin belirli bir dozda ışına (suaya) maruz bırakılması ile tedavi edilmesidir. Özellikle tümör hücreleri hedeflendiği halde tümörlü hücreleri çevreleyen doku da hasara ugrayabilir. Radyasyon tedavisi tümörlerde nadiren tek başına kullanılır: diğer tedavi biçimleri ile birlikte kullanımı daha yararlı olabilmektedir. Ancak hasta diğer tedavi biçimlerini alamadığında tek başına kullanılabilir.

Schwannom
Vücuttaki sinir hücrelerinden gelişen tümörlerdir. Bu hücreler schwann hücreleri olarak adlandırılır, yalnızca sinir hücrelerini korumakla kalmaz aynı zamanda hücrelere yalıtım sağlar, elektriksel uyarıların iletiminde görev alır.

Tinnitus
Kulak çınlaması

Tümör
Hücrelerin anormal gelişimidir. Tümörler kötü huylu olabilir: o zaman kanser olarak adlandırılır. İyi huylu tümörler çevre dokuya veya vücudun diğer bölgelerine yayılmazlar, fakat önemli belirtilere ve hatta bulundukları bölgeye bağlı olarak ölüme bile yol açabilirler.