İletişim

Prof. Dr. Banu ANLAR

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Pediatrik Nöroloji Ünitesi

Tel: (0312) 305 11 65

banlar@hacettepe.edu.tr
 

Prof. Dr. Sibel Ersoy AVANS 

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Dermatoloji Anabilim Dalı

Tel: (312) 310 41 27

sevans@hacettepe.edu.tr

 

Prof. Dr. Ali VARAN 

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Pediatrik Onkoloji Ünitesi

Tel:  (312) 305 29 90

avaran@hacettepe.edu.tr

 

Prof. Dr. İbrahim VARGEL 

Hacettepe Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

Tel: (312) 305 17 97

ivargel@hacettepe.edu.tr