Seçilmiş Kaynaklar

Özellikle sağlık çalışanları için seçilmiş, NF hakkında yapılmış araştırmalar, seçilmiş makaleler

 • NF hakkında Pediatristin bilmesi gerekenler

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32683805/

 • NF 1 ile ilgili yeni gelişmeler

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32771543/

 • NF'i oluşturan mekanizmaları kullanarak, normal sinir sistemi oluşumunu araştırmak üzerine bir makale

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25243094

 • NF-1 hakkında derlemeler, tanı, tedavi, genel  yaklaşım

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23931823

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24975854

 • Vakalardan derlenmiş bir çalışma

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24249806

 • NF-1 'e multidisipliner yaklaşım

//www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(14)70063-8/fulltext ( aşağıdaki makalenin yayınlandığı dergiden linki)

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25030515

 • NF-1 gen mutasyonu ilgili neoplazmlar üzerine iki farklı makale

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22240541

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22155606

 • NF-1 patoetyolojisi

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21457932

 • NF'in çocuklarda nörolojik sistem ve davranışsal gelişim üzerine etkileri

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23055477

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23312374

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23055475

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22934576

 • Merlin proteininin hastalık üzerine etkisi, özellikle NF-2

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25012216

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24726726

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24393766

 • RAS/MAPK yolak bozuklukları ile giden sendromların klinik prezentasyonları ve moleküler mekanizmaları

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25182392

 • Legius Sendromu

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24334617

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25883013

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20945555